top of page
shutterstock_670285291.jpg

한국코스메틱 브랜드 PR 마케팅 사업

대기업 미디어 출신의 크리에이티브 집단이 효과적인 브랜딩 전략을 수립하고

PR 마케팅을 지원합니다.

Service1_1_アートボード-1-のコピー-5.png

“ 한국 코스메틱 브랜드의 일본 마케팅에 특화 ”
광고 PR 마케팅 사업

素材1korea_アートボード-1-のコピー-8-1.png
素材1korea_アートボード-1-のコピー-18-1.png
素材1korea_アートボード-1-のコピー-20-1.png
그림2.png

브랜드 일람

화면 캡처 2022-11-21 141451.png
화면 캡처 2022-11-21 141521.png
twinkle pop.png
peropera.png
logo_dermatory.png
logo_healing_bird.png
olive young.jpg
original.png
Laka LOGO.png
manyo_1624585373.png
image_1630741495656_1500.png
mude.png
Dinto_(B).png
sooador.png
lador.png
동국제약_로고.png
gesgep_1548732637.png
COSRX_LOGO.png
m_logo.png
logo (1).png
logo_AMUSE-1024x1024.png
logo_2019.png
juice-to-cleasne-logo.png
mint.png
SKIN&LAB_LOGO.png
header_logo.png
XOUL_logoBI横_Gold.png

회사 개요

화면 캡처 2022-12-20 160907.png
bottom of page